Maailm ilma vähita

World without Cancer – G. Edward Griffin

Tõlkis Aigar Säde

Raamatu sissejuhatus

Selle raamatu eesmärk on koondada tõendusmaterjali, et vähktõbi on ainepuudushaigus. Seda
ei põhjusta bakterid, viirused ega müstiline toksiin, vaid tänapäevasest toiduvalikust puuduv
toitaine. Kui käesolev analüüs on õige, on vähiravi ja ennetus lihtne. Vaja on vaid taastada
kergelt omandatava ja odava toitaine sisaldus meie igapäevastes einetes.
See on põnev teooria. See kätkeb endas lubadust, et vähivaba maailm on võimalik nüüd ja
kohe aga mitte kauges tulevikus, ning see tähendaks, et teadusuuringutele ja ravimisele
kulunud miljardid dollarid saaks suunata rõõmsamatele püüdlustele. Muidugi tähendaks see
ka miljonitele praegu tulusalt tegutsevatele vähiuurijatele, vähiravi ja -korjandusega
tegelevatele professionaalidele tööpuudust. See on koht, kus süžee muutub huvitavaks, sest
nende samade inimeste poole oleme me pöördunud selleks, et saada ekspertarvamust
amügdaliini toiduteraapia paikapidavuse kohta.
Ei tohiks olla üllatav, et need eksperdid on tagasi lükanud vähktõve vitamiinipuuduse idee.
Nad ei teeniks sellest midagi. Kui maailmast kaoks vähihaigus, kaoks sellega koos ka
ülikasum ja vastavate elukutsete liigne võim. Kujutage ette: vähiravim leiti mitte uuringute
laboritest vaid puuviljade seemnetest. See avastati valitsuse rahalise toetuseta ja prestiižsete
diplomiteta inimeste poolt!
Üldtunnustatud meditsiin ütleb, et amügdaliin on pettus ning selle tõttu pilatakse seda kui
„tõestamata“ vähiravimit. Aga vaatleme lähedamalt seda sõna. Enamuse inimeste jaoks
tähendab „tõestamata“, et pole tõestust. Aga mis on tõestus? See pole täielik üldistus. Range
meele jaoks pole tõestust olemaski; on ainult tõendusmaterjal. Kui tõendusmaterjal on
vaatleja jaoks veenev, peab ta seda tõestuseks ja väidet, mida materjal toetab, loetakse
„tõestatuks“. Kui teine vaatleja leiab, et sama tõendusmaterjal ei ole tema jaoks veenev, siis ei
ole tegemist tõestusega ja selle vaatleja jaoks on väide „tõestamata“.
Nagu me järgnevatel lehekülgedel näeme, on olemas palju tõendusmaterjali, mis toetab
väidet, et vähktõbi on ainepuudushaigus – materjali on rohkem kui küllalt, et veenda
enamikku inimesi, et väide on tõestatud. USA Toiduainete ja Ravimite Administratsioon
(FDA) defineerib sõna „tõestatud“ hoopis teisiti. See on tehniline definitsioon. Kui FDA
ütleb, et ravi on „tõestatud“, tähendab see, et selle asutajad on täitnud agentuuri poolt seatud
testimise etiketti, et näidata ravi ohutust ja tõhusust. Tähtsam on siiski teada, et nende testide
edukas täitmine ei tähenda, nagu terminoloogia eeldab, et ravi oleks ohutu ja tõhus. See
tähendab lihtsalt, et testid on läbi viidud, tulemused on hinnatud ja FDA on andnud
heakskiidu turustamiseks, tihti hoolimata süngetest tulemustest.
Kui neid FDA poolt heakskiidetud raviprotseduure läbitegevad vähktõvega patsiendid loeksid
tegelikke laboriaruandeid, tarretuksid nad õudusest. Aruanded ei näita ohutust ega tõhusust ja
tegelikult ei peagi need seda tegema. Nende eesmärk on tuvastada surmav doos – piir, kus
ravi tapab 50% patsientidest – ja lisaks tuvastada ravist kasusaavate ja kasu mittesaavate
patsientide suhe. See suhe on tihti vahemikus 8-9 inimest sajast. Veel enam, „kasu saamine“
võib tähendada iga vähestki paranemist, nagu näiteks ajutine kasvaja kahanemine. See ei
tähenda pea kunagi täielikku tervenemist. Kui need uuringud üldse midagi „tõestavad“, siis
seda, et FDA heakskiidetud vähiravi meetodid on nii ohtlikud kui ka ebatõhusad.

On veel ka raha küsimus. FDA nõutud testi etiketitäitmine on kulukas. Uue ravi asutajad
peavad kaasama suure koosseisu tehnikuid ja koostama mitmeid tuhandeid lehekülgi
statistikat. Täielikud aruanded kaaluvad tihti üle saja kilo ja statistikapaberite virna kõrgus
ületab kahte meetrit. Protsess võib võtta aastaid ja üks uurimus võib neelata üle kahesaja
miljoni dollari.

Ainult suured ravimifirmad saavad endale sellist mängu lubada. (Kuigi avalikkuse ees
kurdavad nad selle kulukuse üle, kiidavad nad selle endamisi heaks, sest sellega välditakse
konkurentsi väiksemate firmade poolt.) Võimalik tulu, kui uus toode saadakse maailmaturule,
on igati väärt investeeringut. Kuid kes tahaks kulutada raha arendamaks toodet, mida ei saa
patenteerida? Loodusest leitavaid varasid ei saa patenteerida; ainult inimese poolt leiutatud
varasid saab. Kui ettevõte kulutaks kakssada miljonit dollarit saamaks FDA heakskiitu
looduslikule ainele, siis konkurendid saaksid selle toote turustada ja arendaja ei suudaks eales
oma investeeringukulusid tagasi teenida.

Järelikult – ja pange hästi tähele – kuni praegused seadused jäävad, saavad ainsateks
heakskiidetud vähiravimiteks olla vaid suurte ravimifirmade tooted. Ükski looduslik vähki või
ükskõik mis muud haigust raviv aine ei saa olla legaalselt saadaval, kui ei saa just selle allikat
ainuvalduses hoida või selle tootmist patenteerida. Ükskõik kui ohutu ja turvaline see oleks ja
ükskõik kui palju inimesi sellest kasu saaks, jääks see ikkagi „tõestamata“ ravide
kategooriasse. Nii et vabalt saadavalolevaid looduslikke rohtusid ei saa kunagi legaalselt
retseptina määrata, edendada ja paljudel juhtudel isegi kasutada.

Osaliselt nendel põhjustel on esitatud ka järgnev hoiatus. Kuid isegi ilma selle tagaplaanita
tuleb julgustada vähktõveohvreid olema äärmiselt ettevaaltikud oma ravi valides. Olgem siis
teavitatud, et amügdaliin on ametlikult tõestamata vähktõve ravim. Raamatu autor on uurija
ja kirjanik, mitte arst. Järgnevatel lehekülgedel esitatud faktid on avaldatud vaid
informatsioonina, mitte meditsiinilise nõuandena. Nende faktide eesmärk on luua alus
teabepõhiseks heakskiiduks. Kuigi on palju, mida igaüks saab ennetuse alal teha, pole
kliinilise vähi iseravimine soovitatav. Igasuguse vähiravi, ka toitainelise ravi juhtimine peaks
toimuma tervishoiu professionaalide (oma ala spetsialistide) järelvalve all.

Raamatu sisukord

ESIMENE OSA
VÄHIRAVI TEADUS

Esimene peatükk. WATERGATE’I SÜNDROOM
Näiteid ebaaususest ja korruptsioonist ravimite uuringus; lähivaade esimesest suuremast
uuringust, mis kuulutas amügdaliini (vitamiin B17, ingl. k. Leatrile) „väärtusetuks“; tõendid,
et see uurimus oli petturlik; Ameerika Toidu- ja Ravimiameti (FDA) vastuseis amügdaliini
kasutamisele, kuna seda polnud testitud; ja seejärel kõigil (peale iseenda) selle testimise
keelamine.
Teine peatükk. MANHATTANI GENOTSIID
Kestvad vähitööstuse püüded tõestamaks, et amügdaliin on väärtusetu; Sloan-Ketteringi
Instituudi mahasalatud laboriaruanded, mis tõestasid, et amügdaliin töötab; Rockefellerite
ühendus ravimitööstusega; lugu, kuidas grupp Sloan-Ketteringi töötajaid lekitasid tõe

välismaailma.
Kolmas peatükk. ÜKS ÕUN PÄEVAS
kestvate teaduslike eksimuste ülevaade ajaloos; dr Ernst T. Krebsi 1952. a vähktõve käsitlus
vitamiinipuudusena; ülevaade tõendusmaterjalidest nii loodusest kui ka ajaloost selle käsitluse
toetuseks.
Neljas peatükk. ÜLIM TEST
Ülevaade paljudest rahvuskultuuridest maailmas, kes on või on olnud vähktõvest vabad; ja
nende toidulaua analüüs.
Viies peatükk. VÄHKTÕBI: ELU PEALETUNG
Vähktõve trofoblastilise teesi seletus; lihtsa vähktõve uriinitesti kirjeldus; BCG vaktsiini
hindamine vähivastase vahendina; ülevaade pankrease elutähtsast rollist vähktõve
kontrollimisel.
Kuues peatükk. TÄIELIK MEHHANISM
Toitaineline tegur kui ensüümse teguri abimehhanism; dr Ernst T. Krebs Juniori biograafiline
visand ja tema amügdaliiniarendus; vitamiin B17 kasulikud kõrvalmõjud erinevatele paljudele
haigustele; looduse vähivastase mehhanismi keerukuse hinnang.
11
Seitsmes peatükk. TSÜANIIDIHIRM
Ajalehe kirjeldus paarist, kes teadete kohaselt said mürgituse aprikoosisüdamike söömisest;
juhtumi faktide lähiülevaade; B17 vitamiini sisaldavate seemnete mürgisuse võimalikkuse
hinnang; kliiniline tõendusmaterjal, et amügdaliin on vähem mürgine kui suhkur.
Kaheksas peatükk. AMÜGDALIINI„PETTUSED“
Amügdaliini heakskiitvate silmapaistvamate doktorite nimed, kutselised mained,
meditsiinialased saavutused ja kliinilised leiud; selle kasutamise kasulikud kõrvalmõjud;
soovitatav toitumine vähi vältimiseks; vitamiin B15 lühikirjeldus.
Üheksas peatükk. „TÕESTAMATA“ VÄHIRAVID
Kliiniline tõendusmaterjal tõestamaks trofoblasti olemust; laboratoorsed katsed, mis näitavad,
et amügdaliin hävitab vähirakke; haiguslood vähipatsientidest, kes panevad oma paranemise
amügdaliini mõjude arvele.
Kümnes peatükk. „TÕESTATUD“ VÄHIRAVID
Kirurgia ja kiirituse mõjud vähihaigete ravis; võrdlus, mis näitab, et ravi mittesaanud haiged
elavad sama kaua või isegi kauem kui ravi saanud patsiendid.
Üheteistkümnes peatükk. MÕRVA UUS MÕÕDE
Vähivastased ravimid, mis on osutunud ebatõhusateks ja vähki põhjustavateks; FDA
heakskiidetud katsetused inimeste peal, mille tulemuseks on olnud surm pigem ravimite
mõjust kui vähist.
Kaheteistkümnes peatükk. STATISTILINE VÕRDLUS
Kõigile vähistatistikatele omased puudused; statistiliste võrdluste vajadus hoolimata neist
puudustest; üldtunnustatud ja amügdaliini toetavate doktorite saadud tulemuste võrdlus; ühisel
arvamusel oleva arstiteaduse tagajärjed.

TEINE OSA
VÄHIRAVI POLIITIKA

Kolmeteistkümnes peatükk. KARTELLID – KONKURENTSI EEST PÕGENEMINE
Vähiravi teaduse ülevaade; vähiravi poliitika kokkuvõte; IG Farbeni keemia- ja
farmaatsiatoodete kartelli varajane ajalugu; kartelli varajane edu USA-s; selle „abielu“
DuPonti, Standard Oili ja Fordiga.
Neljateistkümnes peatükk. ÜLIM MONOPOL
Varajased näited kartelli toetusest totalitaarsetele kordadele; IG Farbeni roll Hitleri
poliitilisest unustusest väljakergitamisel ja natsikorra pööramisel kartellivõimu tööriistaks.
Viieteistkümnes peatükk. SÕJAMÄNGUD
Saksamaa tööstuslikud ettevalmistused II maailmasõjaks; tolle perioodi Ameerika töösturite
kestev toetus Farbenile ja natsikorrale; Fordi ja ITT tulus roll Natsi-Saksamaa ja Ameerika
Ühendriikide sõjatootluses.
Kuueteistkümnes peatükk. VANDENÕU
Pingutused maskeerimaks Farbeni omandiõigusi Ameerika ettevõtetes; abi osutamine
Rockefelleri huvides; kartelli esindajate tungimine USA valitsusse; Farbeni kaasuse lõplik
asetus.

Seitsmeteistkümnes peatükk. ROCKEFELLERI GRUPP
Elulooline visand John D. Rockefeller Sr’st ja tema ristiretkest vabaettevõtluse vastu;
Standard Oili algus; Rockefellerite sisenemine investeeringupangandusse; nende mõju
ravimitööstuses ja rahvusvahelises poliitikas.
Kaheksateistkümnes peatükk. HEATEGEVUSE MÄÄRAVUS
Ravimikartelli mõju rahvuslikele meditsiinikoolidele; meditsiinitudengite ravimitekeskne õpe;
heategevuslike fondide kasutamine saavutamaks kontrolli õppeasutuste üle.
Üheksateistkümnes peatükk. KES MAKSAB …
Meditsiinilise hariduse madal tase USA-s enne 1910. a; Flexneri raporti roll reformi vajaduse
dramatiseerimisel; Rockefelleri ja Carnegie fondide roll Flexneri raporti ellurakendamisel;
fondide rahastamise kasutamine saavutamaks kontrolli Ameerika meditsiinikoolide üle.
Kahekümnes peatükk. … SEE TELLIB MUUSIKA
Ameerika Meditsiiniühingu (AMA) mõju Ameerika ravitegevuses; kuidas AMA esimus hoiab
kontrolli oma liikmetest eemal; AMA rahastamine ravimitööstuse poolt; näiteid nende kahe
tiheda seotuse kohta.
Kahekümne esimene peatükk. KAITSE LÄRM
Kartelli agendid Ameerika Ühendriikide Toidu- ja Ravimiametis (FDA) ja teistes valitsuse
agentuurides; Välissuhete Nõukogu (CFR) kui kontrollstruktuur Ameerika Ühendriikide
välispoliitika üle; teaduslik oskamatus FDA-s; FDA võimu kasv.
Kahekümne teine peatükk. KUULEKUSE ARSENAL
Toitumis- ja vitamiinitööstuse ahistamine valitsuse poolt; meedia roll amügdaliini
umbusaldamises avalikkuse ees; amügdaliini ja üldtunnustatud ravide maksumuse võrdlus.
Kahekümne kolmas peatükk. TOPELTSTANDARD
Analüüs FDA topeltstandarditest, kus ohutuid mittedroogseid aineid nagu vitamiine ja
toidulisandeid koormatakse üleliigsete piirangutega, mida muidu kohaldatakse mürgistele ja
ohtlikele ravimitele.
Kahekümne neljas peatükk. KÕNDIDA KÕRGEIMAL NÖÖRIL
Kuidas arste heidutatakse amügdaliini mitte kasutama; miks otsib ravimitööstus
patenteeritavat aseainet amügdaliinile; amügdaliini toetavate arstide julge vastuseis FDA-le ja
AMA-le.
Kahekümne viies peatükk. MOTIIVIDE KÜSIMUS
Mis on motiveerinud amügdaliiniravi vastuseisu; „piiratud“ versus „täielikud“
vandenõuteooriad; ja tagasilöök rohujuure tasandilt kui jõud muutuseks.
Kahekümne kuues peatükk. MAAILM ILMA VÄHITA
Vajalikud edasised uurimisalad vitamiin B17 juures; kuidas erineb amügdaliini vastuolu
ravimise vastuoludest minevikus; bioloogilise ja poliitilise vähi sarnasus; stsenaarium, kus
mõlemad korraga võidetakse.

Maailm ilma vähita raamat – lae alla siit.